Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Relacje inwestorskie RSS

Informacje finansowe 2016

A A A

grafika_polrocze_raport.jpg

Informacje finansowe Boryszew SA

WYBRANE DANE FINANSOWE
  I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł  381 565 346 835 347 856  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł   20 814    8 114 16 131  
Zysk (strata) brutto tys. zł 2 010 -16 490 7 619  
Zysk (strata) netto tys. zł 1 553 -15 918 9 466  
Przepływy netto tys. zł 2 794 12 809 24 041  
Przepływy netto z działalności operacyjnej tys. zł 23 578 7 223 72 743  
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej tys. zł -21 918 1 957 -84 594  
Przepływy netto z działalności finansowej tys. zł 1 134 3 629 35 892  
Aktywa razem tys. zł 1 550 399 1 549 705 1 593 169  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys. zł 984 817 999 022 1 036 181  
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 178 316 197 558 197 579  
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 806 501 801 464 838 602  
Kapitał własny tys. zł 565 582 550 683 556 988  
Kapitał zakładowy tys. zł 248 906 248 906 248 906  
Liczba akcji (tys. szt.)   240 000 240 000 240 000  
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)   2,36 2,3 2,32  
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)   0,01 -0,07 0,04  

 Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew

WYBRANE DANE FINANSOWE
  I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Przychody ze sprzedaży netto tys. zł 1 463 576 1 388 129 1 319 441  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej tys. zł    66 313    88 605 88 949  
Zysk (strata) brutto tys. zł 53 046 60 342 84 078  
Zysk (strata) netto tys. zł 35 967 31 419 59 147  
Przepływy netto tys. zł -2 231 26 269 27 730  
Przepływy netto z działalności operacyjnej tys. zł 37 403 117 437 -51 242  
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej tys. zł -73 779 -70 194 -2 758  
Przepływy netto z działalności finansowej tys. zł 34 145 -20 974 81 730  
Aktywa razem tys. zł 3 655 618 3 703 193 3 774 226  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania tys. zł 2 195 429 2 195 321 2 203 990  
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 381 516 402 146 465 765  
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 1 789 723 1 769 058 1 715 407  
Kapitał własny tys. zł 890 366 903 280 963 975  
Kapitał zakładowy tys. zł 248 906 248 906 248 906  
Liczba akcji (tys. szt.)   240 000 240 000 240 000  
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)   3,71 3,76 4,02  
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)   0,15 0,13 0,25  

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »