Grupa Boryszew zawarła umowę sprzedaży działki przy ul. Łuckiej 7/9

A A A

1 sierpnia Eastside - Bis Spółka z o.o. spółka pośrednio zależna od Boryszew S.A. otrzymała decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2016 roku o nie skorzystaniu z ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawa w stosunku do nieruchomości. Tym samym spełniony został warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej w lipcu 2016. Wartość umowy wynosi 96 mln zł

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »