Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Relacje inwestorskie RSS

FAQ Online

Chciałem zapytać o możliwość zakupu końcówek do węży klimatyzacji samochodowej

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu : +48 32 325 67 70

Czy Boryszew będzie nadal prowadził skup akcji własnych?

Skup akcji prowadzony jest na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. W uchwale tej określono zarówno widełki cenowe skupu jak pulę środków na skup przeznaczoną. Tak długo jak cena akcji znajdować się będzie w określonych uchwałą widełkach, można spodziewać się dalszego prowadzenia skupu akcji Boryszewa S.A.

Witam, na jakim etapie jest przyłączenie terenów w Hucie Konin do ŁSSE ? pozdrawiam

Spółka uzyskała pozytywne opinie Rady Miasta Konina i Zarządu Województwa Wielkopolskiego ws. utworzenia podstrefy ŁSSE w Koninie, na terenach należących do Spółki. Obecnie wniosek oczekuje na decyzję Ministra Gospodarki.

Jakie inwestycje realizowane będą na terenach, które planowane są do włączenia do ŁSSE ? Jakiej wielkości nakłady inwestycyjne Spółka poniesie w związku z tymi inwestycjami ?

Spółka planuje w strefie realizację dwóch projektów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem produkcji nowoczesnych wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów. Projekty charakteryzują się innowacyjnością produktową i procesową. W wyniku realizacji każdego z projektów, utworzonych zostanie min. 30 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 20 milionów złotych, co spełnia kryteria określone w art.5 p.3.2 Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.1994.123.600)

13.02.2014 Proszę o podanie informacji - jakie spółki Grupy, na jakie cele i w jakich kwotach otrzymały wsparcie funduszy unijnych /Parkiet 06,02,2014/. Proszę o podanie informacji jakie projekty Grupy i w jakich kwotach aplikują o dofinansowanie /Parkiet 06,02,2014/

4.03.2014 Obecnie w ocenie są dwa projekty w ramach funduszy unijnych złożone przez spółki GKB ZM SILESIA S.A. Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów Zn-Cu-Ti z taśm odlewanych metodą Huntera 1.4 POIG 9 987 744,00 zł / 5 278 800,00 zł BORYSZEW S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe w Skawinie Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych 1.4 POIG 5 126 540,54 zł / 2 811 965,30 zł pierwsza kwota to wartość projektu a druga to wartość dofinansowania o jaką występujemy;

PB podaje informację o inwestycji w zakładach Maflow w Tychach w wysokości 32,8 mln zł /wyd. 13-15.12.13/. Proszę o więcej danych na temat tej inwestycji.

Planowane inwestycje związane są uzyskanymi od koncernów motoryzacyjnych nominacjami do nowych projektów.

W jaki sposób Spółka zamierza uniknąć konsekwencji wynikających z nowych uregulowań Giełdy dotyczących spółek groszowych ?

Pracujemy nad optymalną strategią dostosowania się do najnowszych zaleceń Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wydaje się scalenie akcji. I oczywiście ciągła praca nad poprawą wyników – wówczas wartość akcji rośnie bez dodatkowych zabiegów. Jesteśmy przekonani, że wraz z rozpoczęciem obowiązywania nowych uregulowań będziemy do nich przygotowani.

Czy zakład w Rosji dokonał już sprzedaży wystawiając pierwsze faktury na wyroby własnej produkcji ?

Zgodnie z zapowiedziami zakład w Rosji uruchomił seryjną produkcję realizując zawarte kontrakty.

Czy Spółka mogłaby zaprezentować aktualne zdjęcia z placu realizacji inwestycji w Toruniu ?

Nie planujemy zamieszczania zdjęć z placów budowy inwestycji Boryszewa.

10,03,2014 Czy zakończona została inwestycja realizowana na terenie Huty Aluminium Konin ?

12.03.2014 Proces modernizacji przebiega zgodnie z planem. Zakończenie inwestycji w drugim kwartale br.

Czy zakończone zostały negocjacje pomiędzy Spółką a UM Toruń związane z inwestycją na terenie Elany ? Kiedy akcjonariusze poznają główne ustalenia umowy ?

Negocjacje nie zostały jeszcze zakończone. Po ich zakończeniu poinformujemy o szczegółach zawartego porozumienia.

Jaki jest stan zaawansowania inwestycji realizowanej w Hucie Aluminium Konin ? Z zapamiętanych informacji przekazywanych przez różne zródła Spółki / raporty, wywiady / powinniśmy być na etapie montowania maszyn i urządzeń.

Na początku stycznia rozpoczęły się prace demontażowe walcarki i urządzeń pomocniczych. Obecnie trwają prace budowlane oraz instalacja nowych urządzeń – ich zakończenie planowane jest mniej więcej na połowę lutego.

Czy Spółka podjęła działania zmierzające do właczenia terenów Elany na których ma powstać nowy zakład BAP do PSSE ?

Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej potencjalnego właczenia terenów Elany na których ma powstać nowy zakład BAP do PSSE
Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »