Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
66/2013 2013-09-06 Skup akcji Boryszew SA przez spółkę zależną

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż spółka zależna Impexmetal S.A. wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 29 lipca 2013 roku ("Umowa") zawartej z PKO BP S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO BP S.A.
z siedzibą w Warszawie („DM PKO BP”), nabyła w transakcji pakietowej w dniu 5 września 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.303.786 sztuk akcji Boryszew S.A.,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po średniej jednostkowej cenie 0,47 zł/szt. Powyższe akcje dają 4.303.786 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Boryszew S.A.
Ponadto w dniu 5 września 2013 roku spółka zależna Impexmetal S.A. działając w granicach upoważnienia udzielonego Boryszew S.A. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 13 października 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A., zmienionego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie jednostkowej 0,48 zł /szt. Powyższe akcje dają 4.000.000. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowią 0,18% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka Boryszew posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 148.727.882 sztuk akcji własnych, stanowiących 6,76 % kapitału zakładowego i dających prawo do 148.727.882 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »