Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
69/2013 2013-09-13 Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku, dwie spółki zależne od Boryszew S.A. nabyły łącznie 9 obligacji imiennych, o wartości nominalnej 500.000 EUR każda, w ramach Programu emisji 5 – letnich obligacji imiennych Boryszewa S.A.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 4.500.000 EUR.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji – 30 września 2015 roku.
Przedmiotowe obligacje imienne zastępują obligacje, których termin wykupu upłynął w dniu 13 września 2013 roku. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostkach zależnych.


Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »