Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2012 2012-03-13 Nabycie aktywów niemieckiej Grupy YMOS

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 94/2011 z dnia 31 października 2011 roku, nr 113/2011 z dnia 31 grudnia 2011r. oraz nr 7/2012 z dnia 28 lutego 2012r. Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została pomiędzy syndykiem masy upadłościowej majątku spółek Grupy YMOS (Sprzedający) a podmiotami zależnymi od Boryszew SA (Kupujący) umowa nabycia aktywów niemieckich spółek YMOS GmbH, YMOS Ubrig GmbH oraz YMOS Prenzlau GmbH.
W skład kupowanych aktywów wchodzą m. in. ruchomy majątek trwały i obrotowy, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, związana z przedsiębiorstwem wartość firmy („good will”), prawa wynikające z wybranych umów z kontrahentami (klientami i dostawcami).
Łączna kwota nabycia w/w aktywów wynosi: 9.890.303,95 EURO; kwota może ulec jeszcze zmianie w zależności od stanu zapasów na dzień przejęcia.
Warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy jest zgoda Rady Wierzycieli Grupy YMOS.
Zamknięcie umowy jest uwarunkowane zapłatą kwoty nabycia oraz zgodą poszczególnych wierzycieli spółek Grupy YMOS, którym przysługują zabezpieczenia rzeczowe na majątku spółek Grupy YMOS.
Sprzedającym przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zgłoszenia sprzeciwu poszczególnych wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe na majątku spółek Grupy YMOS do dnia 16 marca 2012 r.
Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie zwolnienia nabywanych nieruchomości z obciążeń a także nie przedstawienia wszelkich wymaganych zezwoleń i poświadczeń wymaganych do prawnej skuteczności umowy.
Grupa YMOS jest wiodącym europejskim producentem elementów plastikowych, galwanizowanych i chromowanych dla sektora automotive, w tym kompletnych zestawów otwierania drzwi samochodowych. Produkuje także elementy w technice odlewu ze stopów metali, np. emblematy marek samochodów, zamki i klamki, oraz inne elementy wyposażenia samochodów.
Głównymi odbiorcami są firmy przemysłu samochodowego: VW, Audi, Daimler, Valeo, Bentley i Rolls – Royce a także Miele, znany producent sprzętu użytku domowego.
Przejęcie aktywów Grupy YMOS to kolejny krok w rozwoju Grupy Boryszew jako międzynarodowego koncernu w branży automotive. Boryszew SA nabył w 2010 i 2011 spółki Grupy Maflow (przewody motoryzacyjne), oraz spółki Grupy AKT/Theysohn (elementy plastikowe). Zakup Grupy YMOS przyniesie znaczne zwiększenie synergii kosztowych w Grupie AKT/Theysohn przez uwspólnienie parku maszynowego technologii wtrysku, oraz funkcji centralnych, min. R&D i sprzedaży. Pozwoli to Grupie Boryszew na wejście w obszar produkcji elementów galwanizowanych i chromowanych, których sprzedaż w przemyśle motoryzacyjnym systematycznie wzrasta.
Nabywane aktywa zwiększą udział branży automotive w przychodach całej Grupy Boryszew do 40%.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »