Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2012

Numer raportu Data raportu Temat raportu
22/2012 2012-03-29 Zawarcie znaczących kontraktów z Grupą Volkswagen

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) zawiadamia, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym od niemieckiej Grupy YMOS informację o prognozowanej sprzedaży na lata 2012 – 2015.
Zgodnie z otrzymana informacją prognozowana wartość kontraktów z Grupą Volkswagen wyniesie w tym okresie około 190 mln Euro.
Grupa YMOS jest dostawcą elementów plastikowych i cynkowych, galwanizowanych i chromowanych dla sektora automotive, w tym kompletnych zestawów otwierania drzwi samochodowych.
Ramowe umowy z Grupą Volkswagen przewidują możliwość naliczenia istotnych kar dotyczących jakości i terminowości dostaw.

W dniu 13.03.2012r. spółka zależna od Boryszew S.A. zawarła umowę dotyczącą nabycia aktywów niemieckich spółek YMOS GmbH, YMOS Ubrig GmbH oraz YMOS Prenzlau GmbH (z zakładami produkcyjnymi w Idar-Oberstain i Prenzlau), natomiast skutek rozporządzający w postaci przejścia własności nabywanych aktywów nastąpił w dniu 25 marca 2012r o godz. 0:0

Kryterium uznania umowy (kontraktu) za znaczącą jest łączna wartość kontraktów na dostawy do Grupy Volkswagen, przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Boryszew.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »