Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2013 2013-01-24 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Boryszew SA podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych
w roku 2013.

 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za IV kwartał 2012 roku – 28 lutego 2013 roku,
- za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 roku,
- za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 roku.

 

II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2012 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 26 kwietnia 2013 roku.

 

III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za
I półrocze 2013 – 30 sierpnia 2013 roku.

 

Zarząd Spółki podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Zgodnie z § 82 ust. 1 i 2, § 83 ust. 1 i 3, § 101 ust. 2 oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »