Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
25/2011 2011-03-25 Przejęcie składników aktywów zakładu Maflow France SA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2010 z dnia 1 grudnia 2010 roku, Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa finalizująca przeniesienie własności majątku zakładu Maflow France SA w upadłości na rzecz spółki Maflow France Automotive S.A.S., będącej podmiotem w 100% zależnym od Boryszew SA.
Przedmiotowa umowy jest realizacją wyroku Sądu Handlowego w Chartres z dnia 1 grudnia 2010 roku, zatwierdzającego ofertę złożoną przez Boryszew S.A.
W skład przejętego majątku wchodzą m.in:
• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne,
• zapasy i wyroby w trakcie produkcji,
• wybrane umowy dotyczące działalności Maflow France SA, obowiązujące na dzień podpisania umowy.
• inne elementy, w tym udziały w spółce Maflow DO Brasil Ltda,
• cesja umowy leasingu na nieruchomość.

Strony umowy uzgodniły cenę przejęcia składników zakładu Maflow France SA. w upadłości w kwocie 1.800.001,00 Euro oraz cenę za cesje umowy leasingu na nieruchomość w wysokości 1.900.000,00 Euro.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »