Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2011

Numer raportu Data raportu Temat raportu
83/2011 2011-09-28 Zawiadomienie o zmianie udziału

I. Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2011 roku do Spółki wpłynęło od Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) zawiadomienie o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,87% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Boryszew SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych

dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management SA

Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji
Data zdarzenia: 21.09.2011
Firma spółki: Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie

Stan posiadania przed zmianą udziału:

Liczba posiadanych akcji: 112.962.242
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,01 %
Liczba głosów z posiadanych akcji: 112.962.242
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,01%

Stan posiadania po zmianie udziału:

Liczba posiadanych akcji: 109.962.242
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 4,87%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 109.962.242
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 4,87%

Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

II. Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM zawiadamia, że akcjonariuszem posiadającym wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »