Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2010 2010-01-08 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji

Spółka Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki Boryszew S.A., postanowił zarejestrować w dniu 7 stycznia 2010 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 62.686.547 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 21 grudnia 2009 roku i nadać im kod PLBRSZW00045.
W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru Krajowy Depozyt dokona w dniu 7 stycznia 2010 roku czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Boryszew S.A., przysługujących akcjonariuszom tej spółki.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »