Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10a/2010 2010-03-04 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 3 marca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny przygotowany przez Boryszew SA w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Dom Maklerski Capital Partners).

Papierami wartościowymi objętymi prospektem emisyjnym są:
 313.432.735 akcji serii E
 313.432.735 praw do akcji serii E
 62.686.547 praw poboru akcji serii E

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko– Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »