Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2010 2010-04-12 Zakończenie subskrypcji akcji serii E

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E i ich przydziałem Zarząd Boryszew S.A. przekazuje następujące informacje:
1) data rozpoczęcia subskrypcji 18.03.2010,
data zakończenia subskrypcji 29.03.2010
2) data przydziału papierów wartościowych 08.04.2010
3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją 313.432.735
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach – oferowane akcje nie były podzielone na transze, redukcja zapisów dodatkowych wyniosła 99,93%
5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – zapisy podstawowe złożono na 309.896.596 akcji, zapisy dodatkowe na 5.194.563.658 akcji.
6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 313.432.735
7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane 0,10 zł
8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – złożono 5.195 zapisów podstawowych i 994 zapisów dodatkowych
9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach – 5.195 w zapisach podstawowych i 994 w zapisach dodatkowych
10) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję – emitent nie zawarł umów o subemisję
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 31.343.273,50 zł
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 393.370,22 zł, w tym::
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 221.045,22 zł
b) wynagrodzenie subemitentów 0 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 170.000,00 zł
d) promocji oferty 2.325,00 zł

Koszty emisji akcji obciążą bieżące koszty działalności.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,0013 zł

Zgodnie z § 33 Rozp. MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....)

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »