Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2010 2010-04-12 Informacja osób zobowiązanych

Spółka Boryszew S.A. informuje, że w dniu 12 kwietnia 2010 roku otrzymała od Pani Małgorzaty Iwanejko, Prezesa Zarządu Boryszew S.A. zawiadomienie, że w wyniku przydziału dokonanego w dniu 8 kwietnia 2010 roku stała się właścicielem 64.192 akcji zwykłych na okaziciela serii E Boryszew S.A., z czego 63.370 w trybie wykonania praw poboru i 822 w trybie zapisów dodatkowych.
Zapisy na akcje serii E Boryszew S.A. zostały dokonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego, w którym były zdeponowane prawa poboru.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło zawiadomienie osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze o przydziale w dniu 8 kwietnia 2010 roku 500 akcji serii E Boryszew S.A., w trybie wykonania prawa poboru.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »