Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2010 2010-04-14 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E

Zarząd Boryszew S.A. Informuje, że Spółka otrzymała Uchwałę nr 338/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 kwietnia 2010 roku, mocą której Zarząd Giełdy postanowił:
1) wprowadzić z dniem 16 kwietnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 313.432.735 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBRSZW00060”,
2) notować prawa do akcji spółki Boryszew, o których mowa w punkcie 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BORYSZEW – PDA” i oznaczeniem „BRSA”.
Podstawa prawna:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »