Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2010 2010-05-17 Informacja osób zobowiązanych

Spółka Boryszew S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2010 roku otrzymała od Pani Małgorzaty Iwanejko, Prezesa Zarządu Boryszew S.A. zawiadomienie, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, stała się właścicielką 64.192 akcji tej Spółki.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze poinformowała spółkę, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. w drodze emisji 313.432.735 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, stała się posiadaczem 500 akcji tej Spółki.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Goczyńska – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »