Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
43/2010 2010-06-24 Informacja osoby zobowiązanej

Spółka Boryszew S.A. informuje, że w dniu 24.06.2010 roku otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu przez niego następujących transakcji:
1) transakcji nabycia w dniu 14.06.2010 roku 101.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,21 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 17.06.2010 roku.
2) transakcji zbycia w dniu 14.06.2010 roku 1.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,20 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 17.06.2010 roku.
Powyższe transakcje zostały dokonane na sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Goczyńska – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »