Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
46/2010 2010-07-02 Informacja osoby zobowiązanej

Spółka Boryszew S.A. informuje, że w dniu 02.07.2010 roku otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu przez niego w dniu 30.06.2010 roku w transakcji pakietowej sprzedaży 7.000.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,00 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpiło 30.06.2010 roku.
Powyższa transakcja została dokonana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »