Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
51/2010 2010-07-20 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 20.07.2010 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu przez niego w dniu 16.07.2010 roku transakcji kupna 451.090 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,17 zł za jedną akcję. Rozlicznie transakcji nastąpi 21.07.2010 roku.
Powyższa transakcja została dokonana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »