Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
66/2010 2010-09-03 Informacja osoby zobowiązanej

W dniu 03.09.2010 roku do Spółki Boryszew S.A. wpłynęło od Pani Małgorzaty Iwanejko – Prezesa Zarządu Boryszew S.A. zawiadomienie, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o nabyciu w dniu 31.08.2010 roku 5.634 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 3,70 zł za jedną akcję.
Powyższa transakcja została dokonana na rynku regulowanym GPW.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »