Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
68/2010 2010-09-24 Jednolity tekst Statutu Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 24 września 2010 roku w trybie obiegowym uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku oraz uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku, wpisane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniami o sygnaturze akt WA.XIV NS – REJ.KRS/13010/10/542 i sygnaturze akt WA.XIV NS – REJ.KRS/19616/10/980 z dnia 21 września 2010 roku.
Tekst jednolity Statutu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko– Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »