Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
69/2010 2010-09-28 Podjęcie działań mających na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy Statutem Spółki a zapisami w KRS

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2010 z dnia 24 września 2010 roku dot. jednolitego Statutu Spółki, Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane przez ZWZ Boryszew S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku i NWZ Boryszew S.A. w dniu 17 sierpnia 2010 roku, dotyczące zmiany kapitału zakładowego i sposobu reprezentacji Spółki, jednocześnie nie wpisując tych zmian do KRS.
Mając na uwadze powyższe Spółka podjęła działania mające na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy Statutem Spółki a zapisami w KRS.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »