Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
70/2010 2010-10-01 Nabycie zakładów Grupy Maflow we Włoszech

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 października 2010 roku została podpisana Umowa nabycia zespołów przedsiębiorstw od spółki Maflow S.p.A. w Administracji Nadzwyczajnej i zespołów przedsiębiorstw od spółki Man Servizi S.r.l. w Administracji Nadzwyczajnej.
Nabycia dokonała, wskazana przez Boryszew SA, spółka Maflow BRS S.r.l. z siedzibą w Mediolanie, 20121, Via Senato 8.
Maflow BRS S.r.l. jest podmiotem w 100% zależnym od Boryszew SA, utworzonym we wrześniu 2010 roku.
Zespół Przedsiębiorstwa Maflow składa się z dwóch zakładów zlokalizowanych w Trezzano sul Naviglio (koło Mediolanu) i w Ascoli Piceno, w skład którego wchodzą i są nabywane m.in:
• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne, włącznie z własnością intelektualną,
• wartość firmy,
• zapasy,
• wybrane umowy dotyczące działalności Maflow, obowiązujące na dzień podpisania umowy.

Zespół Przedsiębiorstw Man Servizi prowadzi działalność w wyżej wymienionych zakładach w Trezzano sul Naviglio (koło Mediolanu) oraz w Ascoli Piceno. W skład nabywanego Zespołu Przedsiębiorstw Man Servizi wchodzą m.in.:

• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne, włącznie z własnością intelektualną,
• wartość firmy,
• zapasy,
• wybrane umowy dotyczące działalności Man Servizi, obowiązujące na dzień podpisania umowy.

Strony umowy uzgodniły cenę sprzedaży Zespołu Przedsiębiorstw Maflow w kwocie Euro 6.500.000,00, natomiast Zespołu Przedsiębiorstw Man Servizi cena sprzedaży została uzgodniona na kwotę Euro 1.400.000,00.

Zakłady Maflow we Włoszech, poza produkcją kompletnych przewodów samochodowych (zakład w Trezzano sul Naviglio), stanowią główne centrum badawczo-rozwojowe (Man Servizi) oraz kluczowe źródło półproduktu w postaci wysokoprzetworzonych przewodów gumowych (zakład w Ascoli Piceno).

Wraz z nabyciem włoskich zakładów, Grupa Boryszew rozpoczyna integrację biznesów sektora automotive w celu osiągnięcia efektów synergii w europejskiej skali, wykorzystując własne centrum badawczo-rozwojowe. Nabycie zakładów Grupy Maflow we Włoszech pozwoli Grupie Boryszew na pełne wykorzystanie potencjału nabytego w sierpniu 2010r. Maflow Polska – zakładów w Tychach i Chełmku .

Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że finalizowany jest proces nabycia zagranicznych spółek należących do Grupy Maflow, na kluczowych dla przemysłu automotive rynkach wschodzących w Brazylii i Chinach.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »