Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2010

Numer raportu Data raportu Temat raportu
73/2010 2010-10-08 Nabycie aktywów zakładu Maflow w Hiszpanii

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 października 2010 roku została podpisana Umowa nabycia aktywów od spółki Maflow Components Ibérica S.L.U. w upadłości likwidacyjnej.
Nabycia dokonała, wskazana przez Boryszew SA, spółka Maflow Spain Automotive S.L.U. z siedzibą w Polígono Industrial de Guarnizo (El Astillero), parcela nº 50. Cantabria. NIF B-39734579.
Maflow Spain Automotive S.L.U. jest podmiotem w 100% zależnym od Boryszew SA, utworzonym we wrześniu 2010 roku.
W skład zakładu kupowanego od Maflow Components Iberica S.L.U. wchodzą i są nabywane m. in.:
• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne, włącznie z własnością intelektualną,
• zapasy,
• wybrane umowy dotyczące działalności Maflow Components Iberia S.L.U., obowiązujące na dzień podpisania umowy.
• pracownicy,
• kontrakty.
Strony umowy uzgodniły cenę sprzedaży zakładu Maflow Components Iberia S.L.U. w kwocie Euro 1.500.001,00.
Wraz z nabyciem hiszpańskich zakładów, Grupa Boryszew kontynuuje integrację biznesów sektora automotive w celu osiągnięcia efektów synergii w europejskiej skali, wykorzystując własne centrum badawczo-rozwojowe. Nabycie aktywów zakładu Maflow w Hiszpanii pozwoli Grupie Boryszew na pełne wykorzystanie potencjału nabytego w sierpniu 2010r. Maflow Polska – zakładów w Tychach i Chełmku oraz nabytego w październiku zespołu przedsiębiorstw od Man Servizi S.r.l.i Maflow S.p.A. w administracji nadzwyczajnej we Włoszech.
Zarząd Spółki informuje dodatkowo, że finalizowany jest proces nabycia zagranicznych spółek należących do Grupy Maflow, na kluczowych dla przemysłu automotive rynkach wschodzących w Brazylii i Chinach.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
Robert Bednarski – Wiceprezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »