Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2009 2009-01-05 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o nabyciu przez niego w transakcji pakietowej pozasesyjnej w dniu 30 grudnia 2008 roku 404.000 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 2,10 zł za jedną akcję.
Rozliczenie wyżej wymienionej transakcji nastąpiło w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »