Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
2/2009 2009-01-21 Rejestracja nowoutworzonej spółki zależnej, objęcie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2009 roku Spółka otrzymała informację, o zarejestrowania w dniu 14 stycznia 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nowoutworzonej spółki zależnej pod firmą Torlen Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
Kapitał zakładowy nowoutworzonej spółki wynosi 50.000 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Boryszew S.A.
Wszystkie udziały zostały pokryte przez wspólnika wkładem pieniężnym.
Przedmiotem działalności Torlen Sp. z o.o. jest produkcja włókien chemicznych.

Kryterium będące podstawą uznania aktywów za znaczące jest wielkość obejmowanego pakietu udziałów tj. 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na ZW spółki Torlen Sp. z o.o.


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 i 9 RO.


Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »