Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2009 2009-01-30 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. informuje, że raporty okresowe w 2009 roku będą publikowane w następujących terminach:

Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone:
za IV kwartał 2008 roku – 27 lutego 2009 roku,
za I kwartał 2009 roku – 15 maja 2009 roku,
za II kwartał 2009 roku – 14 sierpnia 2009 roku,
za III kwartał 2009 roku – 13 listopada 2009 roku.

Raporty półroczne:
raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 roku,
skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 września 2009 roku,

Raporty roczne:
raport roczny za 2008 rok – 10 czerwca 2009 roku,
skonsolidowany raport roczny za 2008 rok – 10 czerwca 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki w zakresie określonym w § 87 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »