Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2009 2009-02-10 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2008 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o nabyciu w dniu 26 stycznia 2009 roku w transakcji pakietowej przez podmiot od niego zależny 101.850 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 2,16 zł za jedną akcję.
Rozliczenie wyżej wymienionych transakcji nastąpiło w dniu 26 stycznia 2009 roku.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »