Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2009 2009-05-06 Korekta raportu rocznego R_2008

Zarząd Boryszew S.A. informację, iż w przekazanym raporcie rocznym Spółki za 2008 roku, nieprawidłowo zostały sformatowane następujące noty, co spowodowało ich nieczytelność.
Nota nr 5. Rzeczowy majątek trwały – str. 32 – 34 „Sprawozdania finansowego”,
Nota nr 34. Transakcje z podmiotami powiązanymi i świadczenia dla kluczowego personelu – str. 64 – 65 „Sprawozdania finansowego”.
Mając na uwadze powyższe Zarząd Boryszew S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prawidłowo sformatowany raport roczny Spółki za 2008 rok.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu
06-05 – 2009

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »