Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2009 2009-05-29 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2009 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji, 700 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 29 maja 2009 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 7.000.000,00 zł. Termin wykupu obligacji nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej.
Nabycie obligacji nie powoduje wzrostu zadłużenia wobec jednostki zależnej, ponieważ przedmiotowe obligacje zastępują obligacje, których termin wykupu upływa w dniu 29 maja 2009 roku.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »