Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
32/2009 2009-07-28 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Spółka otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu przez podmiot od niego zależny Spółkę Taleja Sp. z o.o. następujących transakcji:
1) transakcji nabycia w dniu 16.07.2009 roku 771.001 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,50 zł za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 21.07.2009 roku.
2) transakcji zbycia w dniu 16.07.2009 roku 101.001 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,57 zł za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 21.07.2009 roku.
3) transakcji zbycia w dniu 17.07.2009 roku 290.449 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,57 zł za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 22.07.2009 roku.
4) transakcji zbycia w dniu 20.07.2009 roku 57.281 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,51 zł za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 23.07.2009 roku.
5) transakcji zbycia w dniu 21.07.2009 roku 322.270 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 2,44 zł za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 24.07.2009 roku.
Powyższe transakcje zostały dokonane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Marcin Guryniuk – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »