Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2009 2009-07-28 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zawiadomienie o nabyciu w dniu 17 lipca 2009 roku przez podmiot od niego zależny spółkę Taleja Sp. z o.o. 771.001 sztuk akcji Boryszew S.A., co spowodowało wzrost udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ Boryszew S.A.
Dnia 15 lipca 2009 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 38.004.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 60,62% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dawały 38.004.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 60,38% ogólnej liczby głosów na WZ.
Dnia 21 lipca 2009 roku Taleja spółka zależna od Pana Romana Krzysztofa Karkosika zbyła w transakcjach giełdowych 322.270 sztuk akcji Boryszew S.A., co z kolei spowodowało spadek udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o 1% na WZ Boryszew S.A.
Dnia 20 lipca 2009 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał wraz z podmiotem od niego zależnym 38.326.270 sztuk akcji, co stanowiło 61,14% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 38.326.270 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 60,89% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Pan Roman Krzysztof Karkosik jest posiadaczem 38.004.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 60,62% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 38.004.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 60,38% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Marcin Guryniuk – Pełnomocnik Spółki

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »