Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2009 2009-08-12 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2009 roku otrzymał od Spółki Unibax Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu zawiadomienie o zbyciu w transakcjach giełdowych w dniu 3 sierpnia 2009 roku 740.200 sztuk akcji Boryszew S.A., co spowodowało zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Boryszew S.A.
Dnia 2 sierpnia 2009 roku spółka Unibax Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio, a także pośrednio poprzez podmiot zależny 3.154.807 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło łącznie 5,03% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 3.154.807 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na WZ.
Na dzień dzisiejszy Spółka Unibax Sp. z o.o. jest posiadaczem pośrednio poprzez podmiot zależny 1.962.607 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 3,13% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 1.962.607 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,12% ogólnej liczby głosów na WZ.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »