Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
39/2009 2009-08-28 Zawarcie ugody

Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2009 roku Boryszew S.A. i Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji („HMN Szopienice”) zawarły ugodę z AIG Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie („AIG Polska”), mocą której AIG Polska zobowiązała się zapłacić na rzecz HMN Szopienice kwotę 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) PLN, z tytułu zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych od osób odpowiedzialnych za straty powstałe w wyniku zawarcia przez HMN Szopienice transakcji pochodnych w I kwartale 2007 roku.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »