Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
38/2009 2009-08-28 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2009 roku

Zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259), Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż skrócone skonsolidowane sprawozdanie półroczne Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym nr 10/2009 z dnia 27 marca 2009 roku na dzień 28 sierpnia 2009 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2009 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »