Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
46/2009 2009-10-30 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 30.10.2009 roku od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonaniu przez niego transakcji nabycia w dniu 09.10.2009 roku 1.000 sztuk akcji Boryszew S.A., po średniej cenie 6,42 zł za jedną akcję.
Powyższa transakcja została dokonana na sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »