Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2009

Numer raportu Data raportu Temat raportu
64/2009 2009-12-30 Sprzedaż 100% akcji PMI Izolacja- Matizol S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacyjnych Izolacja – Matizol S.A. za kwotę 18,5 mln zł. Nabywcą pakietu akcji PMI Izolacji - Matizol S.A. jest Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Boryszew S.A. nabył spółkę PMI Izolacji Matizol S.A w 2003 roku, przy czym wartość księgowa wyniosła 11,5 mln zł. Po przejęciu Izolacji Matizol S.A. Grupa Boryszew dokonała jej restrukturyzacji i obecnie Izolacja Matizol S.A. zajmuje stabilną drugą pozycję na rynku krajowym produkcji pap i gontów. Izolacja Matizol S.A. w latach 2007-2009 wypłaciła dywidendę na rzecz Boryszew S.A w wysokości 12,3 mln zł w tym 6,3 mln zł w formie niepieniężnej (akcje Impexmetal S.A. ). Nowy inwestor deklaruje zainteresowanie dalszym rozwojem spółki Izolacja Matizol S.A., umocnieniem jej pozycji rynkowej, co jest korzystne m.in. dla jej załogi, a równocześnie transakcja umacnia renomę Boryszew SA, co może być wykorzystane w przyszłości w procesie przejęć. Grupa Selena to holding spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej, prowadzący działalność na całym świecie i oparty na polskim kapitale. Umowa ostateczna sprzedaży akcji Izolacji Matizol S.A. zostanie zawarta m.in. po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w postaci przejęcia kontroli nad PIM Izolacja – Matizol S.A. W ocenie stron umowy nie istnieją zagrożenia dla uzyskania pozytywnej decyzji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »