Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2008 2008-03-28 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2008 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła, w drodze zlecenia nabycia obligacji, 1.260 obligacji zerokuponowych, o nominale 10.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 28 marca 2008 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 12 521 829,60 zł.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej.
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 1M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 30.04.2008 r.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »