Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
32/2008 2008-06-24 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego RS_2007

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż Deloitte Audyt Sp. z o.o. – biegły rewident, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2007 rok przekazał Spółce Opinię z badania tego sprawozdania po wprowadzeniu zmiany, polegającej na dopisaniu jednego zdania w punkcie VI Opinii.
Treść punktu VI przed zmianą:
"Zarząd Spółki Dominującej podał w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w punkcie „Informacje ogólne”, iż wyłączył z konsolidacji 35 spółek podporządkowanych, uznając je za nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew. Zgodnie z zapisami MSR 27, konsolidacji powinny podlegać wszystkie jednostki podporządkowane wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem zasady istotności.”
Punkt VI po zmianie:
"Zarząd Spółki Dominującej podał w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w punkcie „Informacje ogólne”, iż wyłączył z konsolidacji 35 spółek podporządkowanych, uznając je za nieistotne z punktu widzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew. Zgodnie z zapisami MSR 27, konsolidacji powinny podlegać wszystkie jednostki podporządkowane wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem zasady istotności. Naszym zdaniem, przyjęty przez Zarząd Spółki poziom istotności dotyczący jednostek wyłączonych z konsolidacji jest za wysoki.”

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »