Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
38/2008 2008-07-17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 17 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości) wybrała firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do badania sprawozdań finansowych Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Armii Ludowej 14 wpisana jest na listę audytorów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Umowa z firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres badania sprawozdań finansowych za 2008 rok.

W latach 2005 – 2006 firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. prowadziła prace nad projektem z zakresu cen transferowych.


Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 RO

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »