Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2008

Numer raportu Data raportu Temat raportu
47/2008 2008-09-02 Wykup obligacji w celu umorzenia

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 1 września 2008 roku Spółka zawarła z Impexmetal S.A. porozumienie kompensacyjne, mocą którego nabyła od Impexmetal S.A. 500 sztuk obligacji, wyemitowanych przez Boryszew S.A., po cenie 10.008,19 PLN każda, w celu ich umorzenia.
Obligacje zostały wykupione przez Boryszew S.A. za łączną kwotę 5.004.095,00 zł
Wyżej wymienione obligacje zostały objęte przez Impexmetal S.A. po cenie nominalnej, tj. 10.000 PLN każda, z terminem wykupu 28 listopada 2008 roku.
Uregulowanie należność za wykupione obligacje nastąpiło, zgodnie z porozumieniem kompensacyjnym w dniu 1 września 2008 roku, w drodze kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »