Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
65/2007 2007-12-27 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 27 grudnia 2007 roku, jednostka zależna od Boryszew S.A. nabyła, w drodze zlecenia nabycia obligacji, 80 obligacji dwuletnich, o nominale 10.000,00 zł każda, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 27 grudnia 2007 r. w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A.- (RB 64/2007 z 27 grudnia 2007r.). Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej za łączną kwotę 800.000 zł.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej.
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 30.11.2009 r.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »