Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
61/2007 2007-11-30 Zmiana warunków umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku oraz raportu bieżącego nr 51/2007 z dnia 3 września 2007 roku dotyczącego umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego, zawartej z PKO BP SA w dniu 27 grudnia 2006 roku z pózn. zmianami, Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2007 roku podpisany został aneks do ww. umowy.

Zgodnie z zawartym aneksem wydziela się z ww. limitu wielocelowego limit kredytowy w wysokości 41,2 mln zł oraz przenosi się prawa i obowiązki wynikające z zadłużenia w tej kwocie na Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal z siedzibą w Katowicach – zgodnie z Umową o przelew praw i przejęcie zobowiązań z tytułu umowy kredytowej zawartą pomiędzy Boryszew S.A. i Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal.
Tym samym ulega zmianie kwota limitu wielocelowego udzielonego Boryszew S.A. z 183,7 mln zł do 142,5 mln zł.
W ramach zmniejszonego limitu PKO BP SA udziela Boryszew S.A.:
 kredytu w rachunku bieżącym, odnawialnego do wysokości 52,62% limitu, tj. 75,0 mln zł.
 kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysokości 34,75% limitu, tj. 49,5 mln zł,
 gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 12,63% limitu, tj. 18 mln zł.
Marża banku pozostaje bez zmian.
Zgodnie z aneksem z zabezpieczeń spłaty wierzytelności PKO BP SA zostają wykreślone niżej wymienione pozycje:
 Zastaw rejestrowy na środkach trwałych, stanowiących majątek trwały Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie o wartości księgowej brutto 19,4 mln zł,
 Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 mln zł na nieruchomości położonej w Będzinie, gdzie Boryszew S.A. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość,
 Hipoteka kaucyjna do kwoty 3,1 mln zł na nieruchomości położonej w Oławie przy ulicy Sikorskiego 7, gdzie Boryszew S.A. jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość,
 Przelew wierzytelności z umowy z GOOD YEAR – SRI Global Purchasing Company.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt Ustawy o ofercie – informacje poufne
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »