Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
59/2007 2007-11-23 Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 listopada 2007 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informację, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o nabyciu przez niego na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 19 listopada 2007 roku 110 238 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 12,37 zł za jedną akcję oraz 106 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 12,15 zł za jedną akcję i o nabyciu na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 20 listopada 2007 roku 5 837 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 11,56 zł za jedną akcję.
Rozliczenie transakcji nabycia 110 238 sztuk akcji i 106 sztuk akcji nastąpiło w dniu 22 listopada 2007 roku, natomiast rozliczenie transakcji nabycia 5 837 sztuk akcji nastąpi w dniu 23 listopada 2007 roku.

Osoba, której dotyczy zawiadomienie, nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Małgorzata Iwanejko
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »