Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
28/2007 2007-05-08 Wyrok NSA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku, Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w wyroku z dnia 8 maja 2007 r. (sygn. akt II GSK 399/06) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministra Pracy i Polityki Społecznej od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 716/06). Tym samym NSA rozstrzygnął, że Spółce przysługiwał jednak status zakładu pracy chronionej za okres od 28 stycznia do 30 września 2005 roku. Powyższe oznacza, że Spółka ma prawo dochodzić od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu kwoty 3.728.675 zł, wpłaconej na PFRON w konsekwencji niezgodnej z prawem utraty statusu zakładu pracy chronionej.
Spółka nie dysponuje jeszcze odpisem sentencji ww. wyroku, ani jego uzasadnieniem. Wyrok jest prawomocny.


Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisy:

Prezes Zarządu
Adam Chełchowski

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »