Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
26/2007 2007-04-19 Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż wznowione po przerwie w dniu 19 kwietnia 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. po rozpoczęciu obrad podjęło następującą uchwałę:


Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 19 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do nowotworzonej spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej i wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie i Oddziału w Suchedniowie oraz spółek zależnych ujętych w księgach Oddziału Boryszew, poprzez wniesienie jej aportem do nowo tworzonej spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z § 39 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »