Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2007 2007-04-11 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od spółki zależnej Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Spółka z o.o. (ZTiF Sp. z o.o.), o rejestracji w dniu 3 kwietnia 2007 roku (postanowienie Sądu wpłynęło do spółki w dniu 11 kwietnia 2007 roku) podwyższenia kapitału zakładowego w spółce „Złoty Granitol” Spółka z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. posiadają 100% udziałów, z kwoty 1.045.000,00 złotych do kwoty 4.192.500,00 złotych, tj. o kwotę 3.147.500 złotych poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 1.259 o wartości nominalnej 2.500,00 złotych każdy.
Po rejestracji wysokości kapitału zakładowego „Złoty Granitol” Spółka z o.o. wynosi 4.192.500,00 złotych i dzieli się na 1.677 udziałów.
Ogólna liczba głosów, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynikająca ze wszystkich udziałów wynosi 1.677 głosów.
Podwyższony kapitał został pokryty wkładem niepieniężnym o wartości 3.147.056,69 złotych, w postaci prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o łącznej wartości 1.533.945,95 złotych oraz środków trwałych o łącznej wartości 1.613.110,74 złotych, a pozostała kwota 443,31 złotych została pokryta wkładem pieniężnym.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 9 RO

Podpisy:

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »