Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2007 2007-03-26 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2007 roku Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A. (Osoba obowiązana) otrzymał na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) zawiadomienie o zbyciu za pośrednictwem biura maklerskiego w transakcji pakietowej w dniu 14 marca 2007 roku przez podmiot, w którym Osoba obowiązana pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej, 393.110 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 24,97 zł za jedną akcję.
Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »