Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
11/2007 2007-03-14 Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2007 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o zbyciu przez tę osobę na sesji giełdowej w dniu 8 marca 2007 roku 1.370.050 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 24,00 zł za jedną akcję. Rozliczenie wyżej wymienionej transakcji nastąpiło w dniu 13 marca 2007 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o zbyciu na sesji giełdowej w dniu 8 marca 2007 roku przez podmiot pośrednio od niego zależny 169.089 sztuk akcji Boryszew S.A. po średniej cenie 24,00 zł za jedną akcję. Rozliczenie wyżej wymienionej transakcji nastąpiło w dniu 13 marca 2007 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »