Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2007

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2007 2007-01-26 Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 r.


Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 r.

Na podstawie §100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Boryszew S.A. informuje, że raporty okresowe w 2007 roku będą publikowane w następujących terminach:

Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone:

za IV kwartał 2006 roku – 1 marca 2007 roku,

za I kwartał 2007 roku – 15 maja 2007 roku,

za II kwartał 2007 roku – 14 sierpnia 2007 roku,

za III kwartał 2007 roku – 14 listopada 2007 roku.

Raporty półroczne:

raport półroczny za I półrocze 2007 roku – 28 września 2007 roku,

skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 roku – 28 września 2007 roku,

Raporty roczny:

raport roczny za 2006 rok – 31 maja 2007 roku,

skonsolidowany raport roczny za 2006 rok – 31 maja 2007 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki w zakresie określonym w § 87 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisy:

Adam Chełchowski – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »